To jest kopia z pamięci podręcznej Google adresu http://www.math.uni.opole.pl/~ebryniarski/web_usability.html. Zdjęcie przedstawia stan strony z 15 Kwi 2014 21:55:05 GMT. Aktualna strona może wyglądać inaczej. Więcej informacji
Wskazówka: aby szybko znaleźć wyszukiwane hasło na stronie, naciśnij Ctrl+F lub ⌘-F (Mac) i użyj paska wyszukiwania.

Wersja tekstowa
 
web usability

TRANSFER WIEDZY MATEMATYCZNEJ I INFORMATYCZNEJ * INNOWACJE INFORMATYCZNE * INNOWACJE EDUKACYJNE * WIEDZA * KOMPETENCJE * KWALIFIKACJE

Przedmiot konsultacji

Transfer wiedzy

Ekspert

Trener

Mentor

Terapeuta

Heurystyka

Innowacje

 

 

Web Usability

Sylabus przedmiotu

"Web Usability"

Instytut Filozofii

Wydział Nauk Społecznych

2013/2014

Przedmiot: Web Usability

Studia: stacjonarne

Kierunek studiów:

Zazrądzanie wiedzą z infobrokeringiem

Kod przedmiotu:

Symbol przedmiotu:

Przedmiot do wyboru

Semestr:

Formy zajęć i liczby godzin: 15W +45L

ECTS: 7 pkt

Formy zaliczenia: zliczenie na ocenę (L) oraz egzamin (W)

Wymagane uprzednie zaliczenie przedmiotów: brak

Osoby prowadzące: Edward Bryniarski

Założenia i cele przedmiotu:

Ocena kosztów dobrego Web usability. Planowanie zysków z dobrego usability. Decydowanie o efektywności serwisu WWW. Prowadzenie analizę usability. Rozpoznawanie roli intuicyjności serwisu? Kształtowanie umiejętności skutecznego docierania do klientów, mediów i otoczenia biznesowego poprzez efektywny serwis interaktywny lub korporacyjny. Kształtowanie umiejętności zwiększania efektywności systemów naukowo-informacyjnych w aspekcie komercyjnym. Ocena współczynnika porzuceń koszyka dostępności internetowej i możliwości jego zmniejszenia. Prowadzenie testów user-experience. Ksztaltowanie umiejętności projektowania użytecznych serwisów WWW i zdolność do współpracy z interaktywnymi agencjami.

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany multimedialnie, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektu, konsultacje na odległość

Warunki zaliczenia:

Aktywność studenta, wykonanie projektu.

 

Wykład

1

Wprowadzenie do usability

2

Najważniejsze wytyczne do projektowanie użytecznych witryn WWW

3

Efektywność serwisów interaktywnych lub korporacyjnych

4

Efektywność systemów naukowo-informacyjnych w aspektach dostępności wiedzy oraz komercyjnym

5

Efektywność dostępności oraz poprawność racjonalnego udostępniania wiedzy i głoszonych prawd w serwisach internetowych

6

Zdolność serwisów internetowych do efektywnego rozpowszechniania ideologii, doktryn i mitomanii

7

Badanie usability

8

Projektowanie serwisów zgodne z usability

9

Współpraca z agencją interaktywną

10

Komunikacja z użytkownikiem

Laboratorium

1

Internetowe przykłady Web Usability

2

Podstawy graficznego i technicznego projektowania strony www

3

Określenie celu istnienia strony internetowej oraz grupy docelowej użytkowników

4

określenie wymogów użytkowników powstającej strony internetowej

5

Różne rodzaje nawigacji i architektury stron internetowych

6

Testowanie, ewaluacja i krytyka wybranych istniejących stron internetowych ze względu na użyteczność

7

Konceptualne projekty stron internetowych dla różnych typów użytkowników

Efekty kształcenia:

Przedmiot kształtuje kompetencje w zakresie projektowania użytecznych serwisów internetowych zgodnie z zasadami Web Usability, a także skutecznego docierania do klientów, mediów i otoczenia biznesowego poprzez efektywny serwis interaktywny lub korporacyjny. Ważna jest takze kompetencja poprawnego racjonalnego udostępniania wiedzy i głoszonych prawd w serwisach internetowych, w tym umiejętność zwiększania efektywności systemów naukowo-informacyjnych w aspekcie komercyjnym.

Literatura podstawowa.

1

Krug Steve, Nie każ mi myśleć!, Warszawa 2010

2

Krug Steve, Przetestuj ją sam! Steve Krug o funkcjonalności stron internetowych, Warszawa 2010

3

Colborne Giles, Prostota i użyteczność. Projektowanie rozwiązań internetowych, mobilnych i interaktywnych, Warszawa 2011

4

Tomasz Karwatka, Efektywne i intuicyjne serwisy WWW, http://www.webusability.pl/kurs-usability-2.pdf

5

Tomasz Karwatka, http://www.kursusability.pl

Literatura uzupełniająca.

3

 

Opracował: Edward Bryniarski

 

Problematyka Web Usability

Zasoby

 

Formalno językowa struktura świata rzeczywistego, a sieci semantyczne

Samouczek HTML

HTML dla zielonych

Krótko o dynamicznym HTML (DHTML)

KED Edytor HTML - do ściągnięcia

 

 

Web Usability

 

 

Czy zastanawialiście się co decyduje o powodzeniu serwisów WWW?

 

Co sprawia, że użytkownicy chętniej przebywają na niektórych stronach? W głównej mierze decyduje o tym usability, zwane też użytecznością. Pokazuje się jak budować intuicyjne w obsłudze serwisy i udowadnia jak wielki wpływ ma użyteczność na finalny sukces każdego interaktywnego projektu.

 

 

 

Użyteczność (ang. usability, web-usability) - nauka zajmująca się ergonomią i funkcjonalnością urządzeń oraz aplikacji. W Polsce pojęcie użyteczności stosowane jest zazwyczaj w odniesieniu do ergonomii serwisów WWW oraz aplikacji użytkowych.

Jeśli Chcesz się dowiedzieć więcej o budowaniu efektywnych i intuicyjnych serwisów internetowych zapraszamy do zapoznania się z darmowym kursem autorstwa Tomasza Karwatki - autor serwisu www.webusability.pl wydanym wspólnie z wydawnictwem Złote Myśli.

 

Web usability to takie projektowanie serwisów internetowych, które gwarantują ich najlepszą ergonomię, poprawiają funkcjonowanie, ułatwiając użytkownikowi poruszanie się po ich zasobach oraz odnajdywanie ciekawych treści.

 

 

      Web usability – czym jest?

 

Web usability to inaczej użyteczność stron internetowych. To nauka, która zajmuje się oceną ergonomii i trafności rozwiązań zastosowanych na stronach internetowych.  Dzięki niej przeglądanie stron jest prostsze i pozwala osiągnąć wybrane cele.

 

Web usability zaczyna się już w budowaniu dobrych, przyjaznych adresów url, jak również w tworzeniu dobrych rozwiązań do wyszukiwania treści w serwisie, jak również na wyższym poziomie: w sposobie rozmieszczeniu informacji na stronie oraz w zastosowaniu rozwiązań graficznych.

 

 

Intuicyjność

 

Podstawową zasadą przy tworzeniu stron w wersji web usability jest projektowanie miejsc intuicyjnych w obsłudze oraz przyjaznych dla każdego, nawet początkującego użytkownika. Dzięki ergonomicznym interfejsom zastosowanym w filozofii web usability istnieje gwarancja szybkiego dotarcia do wszystkich interesujących treści. Mamy pewność, że strona jest odbierana pozytywnie, co motywuje do większego zainteresowania się jej zasobami oraz do dłuższego pozostania na jej podstronach. Możliwość szybkiego dotarcia do informacji oraz łatwego poruszania się po witrynie sprawia, że kolejne odwiedziny kojarzone są pozytywnie, a internauta nie unika ich: przeciwnie znajduje czas i chęci do tego, by zapamiętać dane miejsce.

 

 

 

Logiczne rozwiązanie

 

Warto budować strony zgodnie z wymogami web usability, bo dzięki temu buduje się jej jakość i  dobrą pozycję, a zadowolenie z korzystania z witryny jest wyższe. Na daną stronę trafia większa ilość czytelników oraz częściej do niej powraca, uważając ją za godne uwagi źródło informacji.

 

Niektóre badania udowadniają, że poprawa funkcjonalności witryny pozwala zwiększyć obroty/popularność danego miejsca  od 100 do nawet 400%. Jest o co walczyć. Tym bardziej, że poznanie zasad web usability nie jest dzisiaj trudne. Dobre kursy umożliwiają naukę w wybranym czasie oraz w najlepszym dla siebie tempie.

 

 

 

Czy infobrokering istnieje?

 

Jak mówi radzieckie porzekadło, na każdego i na wszystko co istnieje, znajdzie się paragraf. A czy jest "paragraf" na infobrokering? Czy infobrokering w ogóle...istnieje?!

 

W Polsce infobrokering jest nowym zjawiskiem ekonomicznym. Tak  nowym, że gdy ktoś pyta "hmm...a co to jest, ten infobrokering?", to nie chce zagaić rozmowy. Po prostu chce wiedzieć. Ciekawe co o Internecie powiedziałby ten, kto spostrzegł, że papier zniesie wszystko, ale akurat w tym przypadku Internet jest nośnikiem istotnej, nomen omen, informacji. Wynika z niej, że infobrokering stał się przdmiotem działalności całkiem sporej grupy przedsiębiorców. Sama otrzymałam niedawno ofertę od przedsiębiorcy, którego biznes jest oparty na informacji. Co prawda mało dla mnie cennej, bo dostępnej w eleganckiej tabelce na jednej ze stron gov.pl., ale ta druga, dla mnie pierwsza, informacja jest już bardzo istotna. Otóż okazuje się, że infobrokering jest live and kicking (...and spamming)!

 

Wiemy już, że infobrokering w rzeczywistości wirtualnej i pozanetowej istnieje (oferowane są bowiem spotkania z infobrokerem w realu). Dzięki radzieckiej mądrości wiemy też, że znajdzie się na niego paragraf, pytanie tylko czy został w polskim prawie jakikolwiek skonstruowany z myślą o infobrokeringu? Albo chociaż o zawodzie infobrokera bez nazywania go w ten sposób?

 

Przyznam się, że byłam przekonana, że nie istnieje żaden przepis, odnoszący się wprost do infobrokeringu. Byłam przekonana do momentu aż to sprawdziłam. Otóż istnieje ustawa, która określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.). Do tej ustawy wydano rozporządzenie, klasyfikujące zawody i specjalności na potrzeby rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. z 2010 r., Nr  82, poz. 537 ze zm.). I jaki zawód otrzymał numer 04 w klasie 2622, czyli "Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją"? Broker informacji (researcher)!

 

Sprawdziłam też czy jeżeli infobroker chce zarejestrować działalność gospodarczą to czy ma w czym z PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) wybierać. Infobrokera powinien zainteresować dział "Działalność usługowa w zakresie informacji". Zgrupowano w nim takie działalności jak przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych. Nie jest wykluczone, że infoboker będzie świadczył wymienione powyżej usługi. Gdybyśmy jednak próbowali scharakteryzować jego zawód poprzez opisne wyżej czynności,  przypominałoby to odpowiedź na pytanie "-A co to jest? Duże, zielone i kwadratowe? -Mała czerwona piłeczka." Należy więc poszukać gdzie indziej, ale całkiem niedaleko. W tym samym dziale ujęto "pozostałą działalność usługową w zakresie informacji". W tej matrioszce z kolei, dla niewtajemniczonych: schemat PKD to jedna wielka matrioszka, siedzą kolejne matrioszki "działalność agencji informacyjnych" oraz "pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana". I to jest nasza matrioszka. Tak wedle PKD swoją działalność powinien określić infobroker. Jak wynika z pouczenia na stronie CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospdoarczej), w tej podklasie mieści się "wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie".

 

Tak właśnie będę rozumieć istotę infobrokeringu.

 

Prawdy i mity dotyczące celu i wyniku powyższych poszukiwań:

 

1. Wynika z nich, że polski ustawodawca zauważył istnienie takiego zawodu jak infobrokering.

MIT:  Sformułowanie "broker informacji" raczej przez przypadek wkradło się do rozporządzenia i był to zapewne surrealistyczny przypadek obiektywny, prowokowny przez przepisy unijne.

 

2. Infobroker musi wiedzieć jak zakwalifikować swoją działalność wedle PKD, bo nie uzyska wpisu do CEIDG lub KRS.

MIT:  Nikt, żaden organ administracji publicznej, w praktyce nie weryfikuje podczas wpisu podmiotu do ewidencji lub rejesrtu tego, czy planowana działalność jest odpowiednio przyporządkowana do kodu. Sama znalazłam w CEIDG przedsiębiorcę, który nazwał się infobrokerem a jako przeważający typ działalności wpisał: "nauka języków obcych".

 

3. To co ustaliłam i opisałam powyżej jest ważne.

PRAWDA!: Dlaczego?  O tym w następnych wpisach!

 

Autor: Iga Bałos o 20:32

 

 

Temat doskonały, z trzech powodów.

 

Po pierwsze dlatego, że infobroker-ka jest niezbędna jako działalność wspierająca zawodowców rożnych branż, a i osoby korzystające z niej, dla celów prywatnych, to będzie rosnące grono, w kontekście coraz większego zainteresowania zarządzania czasem.

Jak profesjonalne poszukiwanie informacji jest potrzebne, udowadnia doświadczenie Timothy’ego Ferrisa, o którym tu będzie jeszcze pewnie mowa.

 

Po drugie dlatego, że taka działalność, nikło regulowana, a nowa – jest bardzo ryzykowna, jeśli nie zna się koniecznej „oprawy prawnej”. Stąd, blog o infobrokeringu pisany przez prawnika jest smakołykiem dla infobrokerów i dla zamawiających te usługi.

 

Po trzecie dlatego, że to pierwsze takie źródło. A pierwszeństwo jest cenne:

„Jak się nazywał człowiek, który pierwszy samotnie przeleciał nad Atlantykiem? Prawda, że to był Charles Lindbergh? A jak się nazywał człowiek, który drugi samotnie przeleciał nad Atlantykiem? Prawda, że nie tak łatwo odpowiedzieć?” (Bert Hinkler)

[Al. Ries, Jack Trout „22 niezmienne prawa marketingu”, Warszawa 1997, – „Prawo pierwszeństwa” str. 13].

 

a.d.

 

Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering

 

http://sabinacisek.blogspot.com/2013/08/aktualny-i-wyczerpujacy-wykaz-polskich.html\

 

 

Twoja wiedza i umiejętności:

 

·         funkcjonowanie informacji w systemach gospodarczych oraz zarządzanie informacją i wiedzą w organizacjach

·         gospodarcze uwarunkowania rynku informacji

·         specyfika procesów informacyjnych i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nowoczesnej organizacji

·         monitoring mediów tradycyjnych i elektronicznych z użyciem profesjonalnych narzędzi

·         benchmarking produktów i usług

·         jakościowo-heurystyczna ocena stron WWW.

 

Praca dla Ciebie:

 

·         specjalista ds. pozyskiwania informacji w agencjach reklamowych i centrach badania opinii publicznej

·         konsultant ds. informacji w działach informatycznych, HR i badawczo-rozwojowych

·         analityk ds. monitoringu mediów

·         projektant stron WWW

·         analityk finansowy odpowiedzialny za przygotowywanie sprawozdań finansowych i weryfikację wiarygodności partnerów biznesowych

·         broker naukowy dostarczający informacje na temat nowych odkryć naukowych i patentów.

 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 

·         Zarządzanie informacją jest nowatorskim podejściem w informatologii, eksponującym praktyczny wymiar powiązań wiedza–człowiek–technika informacyjna.

·         Infobrokerstwo jest dziedziną, która powstała w latach 60 ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zawód infobrokera dopiero się rozwija i na rynku brak specjalistów z tej dziedziny.

·         Duża część zajęć ma charakter ćwiczeń w laboratoriach komputerowych, które są prowadzone w małych grupach.

·         Niektóre przedmioty realizowane będą zarówno w języku polskim, jak i angielskim (do wyboru).

 

 

 

Dostęp do zasobów niepublicznych

Dla bezpieczństwa powiększ ekran (klawisz F11)!

Podaj HASŁO!

 

 

Wybrane zasoby internetowe

 

Co to jest Web Usability

 

http://www.gdp.pl/web_usability,Web-Usability/instance/742/articlePage/1

 

 

Zasady

 

http://www.gdp.pl/web_usability,Web-Usability/instance/742/articlePage/2

 

Pytania

 

http://www.webusability.pl/

 

Kurs Tomasza Karwatka

 

http://www.kursusability.pl/kurs-usability/co-to-jest-usability-

 

 

 

  

TRANSFER WIEDZY MATEMATYCZNEJ I INFORMATYCZNEJ * INNOWACJE INFORMATYCZNE * INNOWACJE EDUKACYJNE * WIEDZA * KOMPETENCJE * KWALIFIKACJE

Przedmiot konsultacji

Transfer wiedzy

Ekspert

Trener

Mentor

Terapeuta

Heurystyka

Innowacje